Twitterverslag van @CarloAiroldi, marathonloper #os1896

airoldi 700

@CarloAiroldi Mijne dames en heren, sedert mensenheugenis heeft men een
viering van het begin van de Olympiade I, geheel op Griekse leest geschoeid, uitgeschreven 1/2
28 feb 1896 – 15:50

@CarloAiroldi …en op 10 april zal ik vol begeestering deelnemen aan de marathonrace. Aanstonds geschiedt de vermetele voettocht naar Athene #os1896 2/2
28 feb 1896 – 15:51

@CarloAiroldi Allez, nu ferm de pas erin! #Turijn-Athene #verheugenopzilver #os1896
28 feb 1896 – 16:00

@CarloAiroldi Overschrijdt bij Triëst de grens Italië – Oostenrijk-Hongarije. Al lopende, zijn de feeërieke vergezichten een grandioze gewaarwording!
8 mrt 1896 – 13.52

@CarloAiroldi In het Ottomaanse Rijk residerend in een boerenhofstede; de ravottende jeugd alhier bestaat uit ongehoorzame #belhamels
13 mrt 1896 – 20:11

@CarloAiroldi Oh helpe mij! Knapzak met proviand is in zijn geheel opgesoupeerd. Blief nu gaarne een copieuze maaltijd in de buurt van Split #dtv
16 mrt 1896 – 13:57

@CarloAiroldi De tocht verloopt uitmuntend. Thans aangekomen te Split, Dalmatië. Intrek genomen in een logement #os1896
16 mrt 1896 – 18:28

@CarloAiroldi Wedloop versus de kampioen dezes contreien gezegevierd. Bekant gelyncht door goklustigen, wier geld reeds verkwanseld is! #weddenschap #lieptehard
18 mrt 1896 – 16:11

@CarloAiroldi Wee je gebeente! #verheugenopzilver RT @athene1896: Komt dat zien! Komt dat zien! #os1896 #athene1896
19 mrt 1896 – 22:27

@CarloAiroldi Voorwaar reeds lange tijd niet zo een verrukkelijke dis mogen welgevallen! #tongstrelend #verheugenopzilver
20 mrt 1896 – 20:04

@CarloAiroldi Sakkerloot! Bij een bruuske buiteling mijn hand gekwetst. In Dubrovnik voor verzorging. #fidonc! #consternatie
21 mrt 1896 – 16:14

@CarloAiroldi Vanaf heden in Albanië. Ik slaap waarachtig formidabel, hoewel de alkoof geen grote mensen laat herbergen #waarachtig
28 mrt 1896 – 23:11

@CarloAiroldi Me dunkt een beeldige natie, dat Albanië. Spijtig van de astrante bandieten, wier overvallen heden ten dage in zwang zijn.
29 mrt 1896 – 14:43

@CarloAiroldi In goeden gemoede, wil ik gaarne eenieder die mij gefêteerd heeft alvast een open doekje geven. Merci amices!
31 mrt 1896 – 12:11

@CarloAiroldi Driewerf hoezee! #os1896 #verheugenopzilver
31 mrt 2012 – 18:45

@CarloAiroldi Het riskante Albanië vaarwel gezegd, een schuit zal mij naar Griekenland brengen. De akker der victorie is reeds bezaaid! #verheugenopzilver
1 apr 2012 – 9:15

@CarloAiroldi Nu met gezwinde spoed de laatste 22 mijl van Eusis tot Athene overbruggen. Zowaar een werkelijk allerbeste proloog voor de marathonrace! #verheugenopzilver
4 apr 1896 – 7:08

@CarloAiroldi Gearriveerd in Athene, alwaar zulks magnifieks als het Parthenon al van verre aan de einder gloorde. #verheugenopzilver
4 apr 1896 – 14:23

@CarloAiroldi Een sponde in een herberg opgezocht en mezelf te ruste gelegd. #verkwikkend #athene #0s1896
4 apr 1896 – 18:16

@CarloAiroldi Jottem! RT @Modernegezegden1900: Geef het volk dagelijks brood en spelen!
6 apr 2012 – 11:36

@CarloAiroldi Een circulaire ontvangen. Iedere participant naar het Olympisch Comité, onder auspiciën van #PrinsConstantijn&#BarondeCoubertin
9 apr 1896 – 8:43

@CarloAiroldi Nondeju! Ze delen mede dat mijn figuur niet gewenst is op deze Spelen. Ben geldelijk gelauwerd in Spanje… Quatsch!
9 apr 1896 – 10:12

@CarloAiroldi Referaat van #deCoubertin: gezegevierde marathons zijn niet onoverkomelijk, edoch, werd niet geacht peseta’s te toucheren.
9 apr 2012 – 10:17

@CarloAiroldi Me dunkt een onkuis warverhaal met arbitrair karakter. Tot in de eeuwigheid valt dit verdict niet te billijken #farce
9 apr 1896 – 10:29

@CarloAiroldi Generlei geconvenieer mogelijk. In genen dele gewag gemaakt door de #Italiaanseatletencommissie. Zelden heb ik zo gefulmineerd!
9 apr 1896 – 12:12

@CarloAiroldi à propos: verdict riekt naar selectieve verontwaardiging, teneinde Grieken op het hoogste schavot te mogen bejubelen.
9 apr 1896 – 12:21

@CarloAiroldi Incompetente lieden!
9 apr 1896 – 12:21

@CarloAiroldi Zonet is de race vanuit Marathon naar Athene (40 km) aangevangen. Ondergetekende slaat alles gade met lede ogen.
10 apr 1896 – 13:02

@CarloAiroldi I just ousted @PierredeCoubertin as the mayor of Panathinaiki Olympic Stadium on @foursquare! 4sq.com/Py39W Haha! #cazzo
10 apr 1896 – 13:33

@CarloAiroldi Nu ik hier verpoos, beklijft meer dan ooit de droefenis. De deerniswekkende uitsluiting valt mij zwaar te moede.
10 apr 1896 – 14:49

@CarloAiroldi Confrère Spiridon Louis wint op dezes ogenblik de marathon. Het heerschap is gehuld in een rok. Je reinste schertsvertoning!
10 apr 1896 – 16:14

@CarloAiroldi Chrono marathonrace: 2 uur, 58 minuten en 50 seconden.
10 apr 1896 – 16:15

@CarloAiroldi In een drinklokaal. Zijne winnaar van de marathon bedrinkt zijn victorie. De slampamper is zo dronken als een Maleier #schavuit
10 apr 1896 – 22:28

@CarloAiroldi Thans keer ik huiswaarts. Ontsteld dat ik in het verkeerde tijdsgewricht verblijf. Geldelijk gelauwerd! #nondeju
12 apr 1896 – 8:59

@CarloAiroldi Ik troost mijzelf dat ik #Alb, #Dal, #OttomaansRijk #Oos-Hon en #Gri heb mogen bezichtigen… 1/2
12 apr 1896 – 12:11

@CarloAiroldi …edoch, telkenmale denkend aan mijn suspensie, word ik gans droefgeestig 2/2
12 apr 1896 – 12:12

@CarloAiroldi Zal persisteren tegen deze rigide strapatsen. Opdat lieden met geldelijke belangen ooit mogen deelnemen. Vermaledijde Spelen!
12 apr 1896 – 12:14

Naschrift: Carlo Airoldi (geboren 1869, Turijn) was een Italiaanse marathonloper die de ambitie had om de allereerste olympische marathon te winnen. Maar omdat hij voorafgaand aan de eerste moderne Olympische Spelen prijzengelden had opgestreken bij wedstrijden in Frankrijk en Spanje, werd hem de deelname ontzegd. Airoldi kon onverrichter zake terug naar huis, de lange reis te voet (70 kilometer per dag!) ten spijt. Baron Pierre de Coubertin, geestelijk vader van de moderne spelen, hanteerde een duidelijke stelregel: professionele sporters worden niet toegelaten. De Griekse amateur Spiridon Louis won uiteindelijk de allereerste marathon en kreeg als beloning het zilver, toen het hoogst haalbare, aangereikt. 

 Foto Carlo Airoldi: Wikipedia.org

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *